За контакт

Информация

CAPTCHA code
  • Банкова сметка:

    Обединена българска банка
    Сметка: BG97 UBBS 8002 1014 7013 50
    Получател: „ДЕНИЦА – 2021“ ЕООД
    Основание за плащане: Да се пише датата на резервацията и две имена

  • общ. Батак, гр Батак, ул. Априлци 12